Osobné údaje a ochrana Vášho súkromia

 

Vaše osobné údaje-objednávkový formulár

Pri nákupe na stránke www.zoefabrics.eu budeme od Vás vyžadovať niektoré základné údaje potrebné pre spracovanie Vašej objednávky, zrealizovanie platby a vyexpedovanie Vami objednaného tovaru.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Pri uskutočnení objednávky na stránke www.zoefabrics.eu budeme pracovať s niekoľkými informáciami o Vás. V súlade so zákonom č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov informujeme, že akékoľvek informácie poskytnuté sú a budú spracované s najväčšou možnou bezpečnosťou a ochranou, nebudú nikdy poskytnuté ako celok a ani ich časti tretím stranám a žiadnemu subjektu okrem firmy Zoe Fabrics, s.r.o., ktorá je predajcom tovaru a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zoefabrics.eu. Informácie nebudú použité na žiadne ďaľšie marketingové aktivity okrem tých priamo súvisiacich s www.zoefabrics.eu. V prípade že obdržíte emailovú správu od zoefabrics.eu ako súčasť našej marketingovej alebo komunikačnej kampane, každý email bude obsahovať možnosť vyradiť Vašu emailovú adresu z distribučného zoznamu.

Pri objednávke alebo registrácii sú požadované povinné informácie nasledovné:

- Meno a priezvisko a/alebo meno firmy

- Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti a adresa dodania

- Telefónne číslo

- Emailová adresa


Pri platbe od Vás zoefabrics.eu nevyžaduje žiadne informácie, nakoľko samotná platba prebieha mimo našej webstránky a webshopu, závisiac od zvolenej formy platby. Presnejšie, ak budete realizovať platbu kreditnou kartou, zoefabrics.eu nikdy neobdrží detaily o Vašej platobnej karte ale iba potvrdenie alebo zamietnutie Vašej platby od banky cez ktorú bude autorizácia platby realizovaná.

 

Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

Zoe Fabrics, s.r.o., so sídlom Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:45578893 spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje: emailovú adresu

Emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Zoefabrics, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a Zoe Fabrics, s.r.o. najdlhšie 1 rok od Vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie

spracovanie.

 

Ochrana osobných údajov newsletter

Zoe Fabrics, s.r.o., so sídlom Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:45578893 spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

  • emailovú adresu

 

Emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky a odslanie noviniek spoločnosťou Zoe Fabrics, s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Zoe Fabrics, s.r.o. teda správcom osobných údajov

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

1.1.  požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame

1.2.  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov

1.3.  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

1.4.  požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve, vymazanie konta v e-shope, zrušenie odoberania noviniek

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

  • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
  • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
  • v čase, počas ktorého je Zoe Fbrics, s.r.o. povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Zoe Fabrics, s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia
  • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
  • Komunikácia 1 rok

 

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Databáza klientov obsahuje primárne údaje o objednávke a údajoch potrebných na úspešné vykonanie objednávky. Údaje slúžia pre audity, reklamačné potreby a párovanie platieb. Žiadne z týchto údajov nie sú prístupné žiadnej tretej strane.
Zákazníkom, ktorí sa na našej webstránke zaregistrujú ako členovia ponúkame možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z evidencie.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

 

Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1. 5. 2018.

 

 


QR kód

Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu