Obchodné podmienky

 

Online portál a online obchod(e-shop) www.zoefabrics.eu je prevádzkovaný firmou Zoe Fabrics, s.r.o. ,ktorá je registrovaná v Slovenskej republike pod IČO-m : 45578893. Naša adresa podľa výpisu z Obchodného registra je : Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Naše identifikačné číslo na platcu DPH je SK2023042945.

Kontaktné údaje firmy Zoe Fabrics, s.r.o. sú dostupné na webovej stránke www.zoefabrics.eu v sekcii Kontakt.

Predaj na internetovom portáli www.zoefabrics.eu sa riadi Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Objednávka

Objednať tovar si môžete uskutočením objednávky v online obchode www.zoefabrics.eu, alebo zaslaním emailovej správy na adresu zoe@zoefabrics.sk.
Všetky objednávky sú podmienené akceptáciou a dostupnosťou tovaru. Položky nachádzajúce sa aktuálne vo vašom nákupnom košíku nie sú považované za rezervované a možu byť zakúpené iným zákazníkom.

Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail, resp. ju potvrdíme telefonicky.
Objednávka sa považuje za platnú a záväznú a teda sa stáva kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim za týchto podmienok:

 

- Pri objednávke na www.zoefabrics.eu vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zrealizovaním platby bankovým prevodom-platba vopred na účet spoločnosti Zoe Fabrics,s.r.o.
- Pri objednávke na www.zoefabrics.eu vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zrealizovaním platby Card Pay
- Pri objednávke emailom na zoe@zoefabrics.sk spätným potvrdením objednávky a zrealizovaním platby cez CardPay, alebo bankovým prevodom-platba vopred

 

Kupujúcemu sa odporúča

 

- prevziať objednaný tovar
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

 

Vyhradzujeme si právo neakceptovať vašu objednávku v prípade, keď:

 

- nie je možné získať autorizáciu platby, 
- objednaný tovar nie je možné vyviezť do krajiny ktorú ste zadali ako miesto určenia,
- tovar už nie je na sklade alebo v prípade keď dodatočne zistíme, že tovar ponúkaný na našej stránke vykazuje vady ktoré nie sú v súlade s jeho riadnym užívaním,
- nie sú naplnené podmienky predaja ktoré máme stanovené našimi OP.

 

 

Storno objednávky 

Stornovať objednávku zo strany kupujúceho je možné do 2 hodín telefonicky (kontakt uvedený v sekcii „Kontakt“) alebo emailom na zoe@zoefabrics.sk, bez udania dôvodu.

 

Pri stornovaní - zrušení objednávky vždy uvádzajte Vaše meno, priezvisko, bydlisko, č. telefónu a informáciu o zaslanej objednávke.

 

V prípade platby cez CardPay Vám bude zaplatená suma vrátená najneskôr do 14 dní dohodnutou formou – prevodom na účet v banke.

 

V prípade objdnávky tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade, skontaktujeme Vás do 24h s infromácii o najbližšom termíne dostupnosti alebo s návrhom.

 

 

Platba

V online obchode www.zoefabrics.eu poskytujeme nasledovné formy platby:
Bankový prevod na účet firmy Zoe Fabrics, s.r.o. (údaje zobrazené pri platbe)
- bankový prevod - platba vopred na účet v EUR pred odoslaním zásielky(platí pre zákazníkov z SR,ČR a EÚ)

- platba vopred na účet v CZK pred odoslaním zásielky(platí pre zákazníkov z ČR)

- CardPay- bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete
Konečná cena objednaného tovaru je súčet predajnej ceny všetkých tovarov v objednávke, poštovného a balného a odpočítanej hodnoty prípadnej zľavy. Ceny sú zobrazované v EUR vrátane 20% DPH a platby sú realizované v EUR.
Ak ste klientom, ktorý je držitelom kreditnej alebo debetnej karty z krajiny ktorej mena je iná ako EUR, konečná cena bude vypočítaná podľa platného výmenného kurzu zo dňa kedy bude transakcia na tejto karte realizovaná.
Až do zaplatenia zásielky tovar zostáva vlastníctvom firmy Zoe Fabrics s r.o.

 

 

Dodanie tovaru

Tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu Vám pred odoslaním bezpečne zabalíme aby sa tovar počas prepravy nehýbal v rámci balenia. Každá zásielka, ktorú odošleme, bude zabalená v novom obale.

 

V prípade že pri preberaní zásielky bude balenie poškodené, prosím odfoťte poškodené miesto a kontaktujte nás telefonicky na telefónnom čísle, ktoré nájdete v sekcii kontakty. V prípade, že zásielku preberáte od Slovenskej pošty, tovar preberte a kontaktujte nás pred otvorením zásielky.

 

Súčasťou zásielky je okrem tovaru aj faktúra alebo iný daňový doklad za tovar.

 

 

Poškodená zásielka

Pokiaľ Vám pošta doručí zásielku, ktorá bude poškodená - potrhaná, rozlepená, tovar bude stratený, mali by ste balík prevziať a do 24 hod reklamovať na pošte. Zodpovednosť za poškodenú zásielku nesie pošta ako i prípadnú náhradu za poškodený tovar. 

 

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru v lehote do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota 14 dní začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Tovar musí byť v prípade vrátenia doručený v rámci 14 dní na poštovú adresu uvedenú v sekcii Kontakt, rozhodujúcim je dátum podania na pošte alebo inej forme dopravy.

 

O úmysle vrátiť tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu nás prosím informujte telefonicky alebo emailom.

 

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s naším tovarom spokojní, môžete ho na vlastné náklady poslať späť ako balíkovú poistenú zásielku na našu adresu: Zoe Fabrics, s.r.o., Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš spolu s pôvodnou faktúrou, ktorou Vám bol tovar vyúčtovaný.

 

Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený a kompletný, k zásielke odporúčame pribaliť kópiu dokladu o kúpe.

 

Prosíme, aby ste dodržali 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru, v opačnom prípade nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť.

 

Za vrátený tovar Vám vystavíme dobropis - peniaze Vám pošleme na Váš bankový účet.

 

 

Reklamácie

Na tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

Doporučujemevám dodržiavať pracie a iné pokyny, ktoré sú uvedené u každého produktu pri dodaní.

 

V prípade, ak bude výrobok mechanicky poškodený nevhodným používaním, manipuláciou, nevhodným praním alebo namáčaním v pracom prášku alebo v aviváži, toto nie je možné považovať za vadu výrobku ktorú si možete uplatniť v rámci reklamácie.

 

Upozornenie: Všetky u nás zakúpené látky s podielom hodvábu a taktiež galantérske výrobky ako Napr.Perie/Lemy, Kožušiny/Lemy, Kožené a koženkové Lemy, Aplikácie s plastovými a drevenými komponentami, Vyšívané aplikácie a ostatné na styk s vodou citlivé komponenty doporučujeme chemicky čistiť a prípadné pranie vo vode je iba na vašu vlastnú zodpovednosť. Postupy pre pranie v rukách sú iba doporučené, je potrebné si ich vyskúšať a dobre sa ich naučiť. Za prípadné nevhodné postupy pri praní a žehlení nenesieme zodpovednosť. Na vzniknuté škody v dôsledku nevhodného prania vo vode nebudeme brať zreteľ.

 

Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp.zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

 

Reklamácie sú vybavované:


- telefonicky na čísle uvedenom v sekcii Kontakt v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00,

 

- emailom na zoe@zoefabrics.sk

 

- poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontakt,

 

Po predbežnom uznaní reklamácie emailom alebo telefonicky má kupujúci možnosť zaslať reklamovaný tovar poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontakt.

Prosím neposielajte vrátený tovar späť na dobierku, takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia.

 

K reklamovanému tovaru odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe a popis reklamovanej závady.

 

Predávajúci v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie (pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok) tovar opraví alebo vymení za nový, alebo oznámi kupujúcemu (na základe Vyjadrenia servisu), že jeho reklamácia nie je oprávnená.

 

 

Osobné údaje a ochrana Vášho súkromia

Pri nákupe na stránke www.zoefabrics.eu budeme od Vás vyžadovať niektoré základné údaje potrebné pre spracovanie Vašej objednávky, zrealizovanie platby a vyexpedovanie Vami objednaného tovaru.

 

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

 

 

Vaše osobné údaje

Pri uskutočnení objednávky na stránke www.zoefabrics.eu budeme pracovať s niekoľkými informáciami o Vás. V súlade so zákonom č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov informujeme, že akékoľvek informácie poskytnuté sú a budú spracované s najväčšou možnou bezpečnosťou a ochranou, nebudú nikdy poskytnuté ako celok a ani ich časti tretím stranám a žiadnemu subjektu okrem firmy Zoe Fabrics, s.r.o., ktorá je predajcom tovaru a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zoefabrics.eu. Informácie nebudú použité na žiadne ďaľšie marketingové aktivity okrem tých priamo súvisiacich s www.zoefabrics.eu. V prípade že obdržíte emailovú správu od zoefabrics.eu ako súčasť našej marketingovej alebo komunikačnej kampane, každý email bude obsahovať možnosť vyradiť Vašu emailovú adresu z distribučného zoznamu.

 

1.1Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

1.3 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

1.4 Pri objednávke alebo registrácii sú požadované povinné informácie nasledovné:

 

- Meno a priezvisko a/alebo meno firmy

 

- Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti a adresa dodania

 

- Telefónne číslo

 

- Emailová adresa

 

Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

1.5. Súbory Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám možeme ponúknuť kvalitnejší tovar. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google a podobne.

 

1.6 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

1.7 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 

1.8 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite vymažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

1.9. Pri platbe od Vás zoefabrics.eu nevyžaduje žiadne informácie, nakoľko samotná platba prebieha mimo našej webstránky a webshopu, závisiac od zvolenej formy platby. Presnejšie, ak budete realizovať platbu kreditnou kartou, zoefabrics.eu nikdy neobdrží detaily o Vašej platobnej karte ale iba potvrdenie alebo zamietnutie Vašej platby od banky cez ktorú bude autorizácia platby realizovaná.

 

 

Rozhodné právo

Všetky obchodné a iné vzťahy vznikajúce v dôsledku prevádzky tejto stránky podliehajú jurisdikcii zákonov platných v Slovenskej republike. V prípade súdneho sporu je pre jeho riešenie príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
Všetky ustanovenia našich OP sú v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občiasnkeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.

 

Orgán dozoru a dohľadu nad činnosťou prevádzkovateľa eshopu;

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru 

 

Na našom internetovom obchode zoefabrics.eu sme sa veľmi snažili o to, aby sa farby našich výrobkov zobrazovali čo najpresnejšie a hlavne aby zodpovedali reálnej farbe výrobku. Kedže ale rozlíšenie obrazovky každého počítača je iné, nie je možné garantovať, že farba ktorá sa zobrazí na Vašom počítači je reálna. Preto prosím venujte pozornosť aj slovnému opisu farby, ktorý nájdete pri každom výrobku. V prípade pochybností nás prosím kontaktujte na zoe@zoefabrics.seu aby sme sa pokúsili vyhnúť prípadným nedorozumeniam.

 


QR kód

Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu