Ochrana súkromiaOchrana súkromiaOchrana súkromia

Osobné údaje a ochrana Vášho súkromia


Pri nákupe na stránke www.zoefabrics.eu budeme od Vás vyžadovať niektoré základné údaje potrebné pre spracovanie Vašej objednávky, zrealizovanie platby a vyexpedovanie Vami objednaného tovaru.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

 

Vaše osobné údaje

Pri uskutočnení objednávky na stránke www.zoefabrics.eu budeme pracovať s niekoľkými informáciami o Vás. V súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov informujeme, že akékoľvek informácie poskytnuté sú a budú spracované s najväčšou možnou bezpečnosťou a ochranou, nebudú nikdy poskytnuté ako celok a ani ich časti tretím stranám a žiadnemu subjektu okrem firmy Zoe Fabrics, s.r.o., ktorá je predajcom tovaru a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zoefabrics.eu. Informácie nebudú použité na žiadne ďaľšie marketingové aktivity okrem tých priamo súvisiacich s www.zoefabrics.eu. V prípade že obdržíte emailovú správu od zoefabrics.eu ako súčasť našej marketingovej alebo komunikačnej kampane, každý email bude obsahovať možnosť vyradiť Vašu emailovú adresu z distribučného zoznamu.

Pri objednávke alebo registrácii sú požadované povinné informácie nasledovné:

- Meno a priezvisko a/alebo meno firmy

- Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti a adresa dodania

- Telefónne číslo

- Emailová adresa

Pri platbe od Vás zoefabrics.eu nevyžaduje žiadne informácie, nakoľko samotná platba prebieha mimo našej webstránky a webshopu, závisiac od zvolenej formy platby. Presnejšie, ak budete realizovať platbu kreditnou kartou, zoefabrics.eu nikdy neobdrží detaily o Vašej platobnej karte ale iba potvrdenie alebo zamietnutie Vašej platby od banky cez ktorú bude autorizácia platby realizovaná.

 

 

Databáza klientov

Databáza klientov obsahuje primárne údaje o objednávke a údajoch potrebných na úspešné vykonanie objednávky. Údaje slúžia pre audity, reklamačné potreby a párovanie platieb. Žiadne z týchto údajov nie sú prístupné žiadnej tretej strane.
Zákazníkom, ktorí sa na našej webstránke zaregistrujú ako členovia ponúkame možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z evidencie.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).