Obchodné podmienkyObchodné podmienkyObchodné podmienky

Obchodné podmienky


Online portál a online obchod(e-shop) www.zoefabrics.eu je prevádzkovaný firmou Zoe Fabrics, s.r.o. ,ktorá je registrovaná v Slovenskej republike pod IČO-m : 45578893. Naša adresa podľa výpisu z Obchodného registra je : Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Naše identifikačné číslo na platcu DPH je SK2023042945.

Kontaktné údaje firmy Zoe Fabrics, s.r.o. sú dostupné na webovej stránke www.zoefabrics.eu v sekcii Kontakt.

Predaj na internetovom portáli www.zoefabrics.eu sa riadi Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.

 

 

Objednávka

Objednať tovar si môžete uskutočením objednávky v online obchode www.zoefabrics.eu, alebo zaslaním emailovej správy na adresu zoe@zoefabrics.sk.
Všetky objednávky sú podmienené akceptáciou a dostupnosťou tovaru. Položky nachádzajúce sa aktuálne vo vašom nákupnom košíku nie sú považované za rezervované a možu byť zakúpené iným zákazníkom.

Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail, resp. ju potvrdíme telefonicky.
Objednávka sa považuje za platnú a záväznú a teda sa stáva kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim za týchto podmienok:

 

- Pri objednávke na www.zoefabrics.eu vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zrealizovaním platby bankovým prevodom-platba vopred na účet spoločnosti Zoe Fabrics,s.r.o.
- Pri objednávke na www.zoefabrics.eu vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zrealizovaním platby Card Pay
- Pri objednávke emailom na zoe@zoefabrics.sk spätným potvrdením objednávky a zrealizovaním platby cez CardPay, alebo bankovým prevodom-platba vopred

 

Kupujúci sa zaväzuje

 

- prevziať objednaný tovar
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

 

Vyhradzujeme si právo neakceptovať vašu objednávku v prípade, keď:

 

- nie je možné získať autorizáciu platby,
- objednaný tovar nie je možné vyviezť do krajiny ktorú ste zadali ako miesto určenia,
- tovar už nie je na sklade alebo v prípade keď dodatočne zistíme, že tovar ponúkaný na našej stránke vykazuje vady ktoré nie sú v súlade s jeho riadnym užívaním,
- nie sú naplnené podmienky predaja ktoré máme stanovené našimi OP.

 

 

Storno objednávky 

Stornovať objednávku zo strany kupujúceho je možné do 2 hodín telefonicky (kontakt uvedený v sekcii „Kontakt“) alebo emailom na zoe@zoefabrics.sk, bez udania dôvodu. V tomto prípade nebude zákazníkovi účtované žiadne penále.

 

Ak kupujúci zruší objednávku neskôr ako 2h po začiatku jej platnosti, je firma Zoe Fabrics, s.r.o. oprávnená nárokovať si škodu týmto spôsobenú, ako napríklad balné, poštovné alebo iné priamo súvisiace a preukázateľné náklady s touto objednávkou.

 

Pri stornovaní - zrušení objednávky vždy uvádzajte Vaše meno, priezvisko, bydlisko, č. telefónu a informáciu o zaslanej objednávke.

 

V prípade platby cez CardPay Vám bude zaplatená suma, znížená o penále a náhradu škody, vrátená najneskôr do 30 dní dohodnutou formou – prevodom na účet v banke, alebo poštovou poukážkou. Poplatky spojené s vrátením kúpnej ceny znáša kupujúci.

 

V prípade objdnávky tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade, skontaktujeme Vás do 24h s infromácii o najbližšom termíne dostupnosti alebo s návrhom.

 

 

Platba

V online obchode www.zoefabrics.eu poskytujeme nasledovné formy platby:
Bankový prevod na účet firmy Zoe Fabrics, s.r.o. (údaje zobrazené pri platbe)
- bankový prevod - platba vopred na účet v EUR pred odoslaním zásielky(platí pre zákazníkov z SR,ČR a EÚ)

- platba vopred na účet v CZK pred odoslaním zásielky(platí pre zákazníkov z ČR)

- CardPay- bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete
Konečná cena objednaného tovaru je súčet predajnej ceny všetkých tovarov v objednávke, poštovného a balného a odpočítanej hodnoty prípadnej zľavy. Ceny sú zobrazované v EUR vrátane 20% DPH a platby sú realizované v EUR.
Ak ste klientom, ktorý je držitelom kreditnej alebo debetnej karty z krajiny ktorej mena je iná ako EUR, konečná cena bude vypočítaná podľa platného výmenného kurzu zo dňa kedy bude transakcia na tejto karte realizovaná.
Až do zaplatenia zásielky tovar zostáva vlastníctvom firmy Zoe Fabrics s r.o.

 

 

Dodanie tovaru

Tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu Vám pred odoslaním bezpečne zabalíme aby sa tovar počas prepravy nehýbal v rámci balenia. Každá zásielka, ktorú odošleme, bude zabalená v novom obale.

 

V prípade že pri preberaní zásielky bude balenie poškodené, prosím odfoťte poškodené miesto a kontaktujte nás telefonicky na telefónnom čísle, ktoré nájdete v sekcii kontakty. V prípade, že zásielku preberáte od Slovenskej pošty, tovar preberte a kontaktujte nás pred otvorením zásielky.

 

Súčasťou zásielky je okrem tovaru aj faktúra alebo iný daňový doklad za tovar.

 

 

Poškodená zásielka

Pokiaľ Vám pošta doručí zásielku, ktorá bude poškodená - potrhaná, rozlepená, tovar bude stratený, mali by ste balík prevziať a do 24 hod reklamovať na pošte. Zodpovednosť za poškodenú zásielku nesie pošta ako i prípadnú náhradu za poškodený tovar. 

 

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru v lehote do 7 dní bez udania dôvodu. Lehota 7 dní začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Tovar musí byť v prípade vrátenia doručený v rámci 7 dní na poštovú adresu uvedenú v sekcii Kontakt, rozhodujúcim je dátum podania na pošte alebo inej forme dopravy.

 

O úmysle vrátiť tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu nás prosím informujte telefonicky alebo emailom.

 

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s naším tovarom spokojní, môžete ho na vlastné náklady poslať späť ako balíkovú poistenú zásielku na našu adresu: Zoe Fabrics, s.r.o., Štefánikova 1522/17, 03101 Liptovský Mikuláš spolu s pôvodnou faktúrou, ktorou Vám bol tovar vyúčtovaný.

 

Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený a kompletný, so všetkými štítkami a v pôvodnom balení, k zásielke musí byť pribalený doklad o kúpe.

 

Prosíme, aby ste dodržali 7-dňovú lehotu na vrátenie tovaru, v opačnom prípade nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť.

 

Za vrátený tovar Vám vystavíme dobropis - peniaze Vám pošleme buď poštovou poukážkou, alebo na Váš bankový účet prevodom.

 

 

Reklamácie

Na tovar zakúpený na www.zoefabrics.eu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

 

Tovar sa považuje za vadný v prípade, ak ste ho dostali viditeľne poškodený alebo ak sa v priebehu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia výrobku na ňom objavili skryté vady. V prípade, ak však bude výrobok mechanicky poškodený nevhodným používaním, manipuláciou, nevhodným praním alebo namáčaním v pracom prášku alebo v aviváži, toto nie je možné považovať za vadu výrobku ktorú si možete uplatniť v rámci reklamácie.


Upozornenie: Všetky u nás zakúpené látky s podielom hodvábu a taktiež galantérske výrobky ako Napr.Perie/Lemy, Kožušiny/Lemy, Kožené a koženkové Lemy, Aplikácie s plastovými a drevenými komponentami, Vyšívané aplikácie a ostatné na styk s vodou citlivé komponenty doporučujeme chemicky čistiť a prípadné pranie vo vode je iba na vašu vlastnú zodpovednosť. Postupy pre pranie v rukách sú iba doporučené, je potrebné si ich vyskúšať a dobre sa ich naučiť. Za prípadné nevhodné postupy pri praní a žehlení nenesieme zodpovednosť. Na vzniknuté škody v dôsledku prania vo vode nebudeme brať zreteľ.

 

Reklamácie sú vybavované:


- telefonicky na čísle uvedenom v sekcii Kontakt v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00,

 

- emailom na zoe@zoefabrics.sk

 

- poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontakt,

 

Po predbežnom uznaní reklamácie emailom alebo telefonicky má kupujúci možnosť zaslať reklamovaný tovar poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontakt.

 

K reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad (kópia dokladu) a popis reklamovanej závady. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok reklamácie tovaru, bude reklamovaný tovar zaslaný kupujúcemu späť na Dodaciu adresu

 

Predávajúci v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie (pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok) tovar opraví alebo vymení za nový, alebo oznámi kupujúcemu (na základe Vyjadrenia servisu), že jeho reklamácia nie je oprávnená.

 

 

Osobné údaje a ochrana Vášho súkromia

Pri nákupe na stránke www.zoefabrics.eu budeme od Vás vyžadovať niektoré základné údaje potrebné pre spracovanie Vašej objednávky, zrealizovanie platby a vyexpedovanie Vami objednaného tovaru.

 

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

 

 

Vaše osobné údaje

Pri uskutočnení objednávky na stránke www.zoefabrics.eu budeme pracovať s niekoľkými informáciami o Vás. V súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov informujeme, že akékoľvek informácie poskytnuté sú a budú spracované s najväčšou možnou bezpečnosťou a ochranou, nebudú nikdy poskytnuté ako celok a ani ich časti tretím stranám a žiadnemu subjektu okrem firmy Zoe Fabrics, s.r.o., ktorá je predajcom tovaru a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zoefabrics.eu. Informácie nebudú použité na žiadne ďaľšie marketingové aktivity okrem tých priamo súvisiacich s www.zoefabrics.eu. V prípade že obdržíte emailovú správu od zoefabrics.eu ako súčasť našej marketingovej alebo komunikačnej kampane, každý email bude obsahovať možnosť vyradiť Vašu emailovú adresu z distribučného zoznamu.

 

Pri objednávke alebo registrácii sú požadované povinné informácie nasledovné:

 

- Meno a priezvisko a/alebo meno firmy

 

- Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti a adresa dodania

 

- Telefónne číslo

 

- Emailová adresa

 

Pri platbe od Vás zoefabrics.eu nevyžaduje žiadne informácie, nakoľko samotná platba prebieha mimo našej webstránky a webshopu, závisiac od zvolenej formy platby. Presnejšie, ak budete realizovať platbu kreditnou kartou, zoefabrics.eu nikdy neobdrží detaily o Vašej platobnej karte ale iba potvrdenie alebo zamietnutie Vašej platby od banky cez ktorú bude autorizácia platby realizovaná.

 


Databáza klientov

Databáza klientov obsahuje primárne údaje o objednávke a údajoch potrebných na úspešné vykonanie objednávky. Údaje slúžia pre audity, reklamačné potreby a párovanie platieb. Žiadne z týchto údajov nie sú prístupné žiadnej tretej strane.
Zákazníkom, ktorí sa na našej webstránke zaregistrujú ako členovia ponúkame možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z evidencie.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

 

 

Rozhodné právo

Všetky obchodné a iné vzťahy vznikajúce v dôsledku prevádzky tejto stránky podliehajú jurisdikcii zákonov platných v Slovenskej republike. V prípade súdneho sporu je pre jeho riešenie príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
Všetky ustanovenia našich OP sú v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

 

Na našom internetovom obchode zoefabrics.eu sme sa veľmi snažili o to, aby sa farby našich výrobkov zobrazovali čo najpresnejšie a hlavne aby zodpovedali reálnej farbe výrobku. Kedže ale rozlíšenie obrazovky každého počítača je iné, nie je možné garantovať, že farba ktorá sa zobrazí na Vašom počítači je reálna. Preto prosím venujte pozornosť aj slovnému opisu farby, ktorý nájdete pri každom výrobku. V prípade pochybností nás prosím kontaktujte na zoe@zoefabrics.seu aby sme sa pokúsili vyhnúť prípadným nedorozumeniam.